Доброволци

Фондация „За храната” е фондация с идеална цел, която работи в обществена полза. Нейните създатели, както и всички координатори, които са част от нея работят доброволно. Ние не си представяме нашата работата без приноса на нови и нови доброволци. За по-малко от година успяхме да наберем координатори в почти цялата страна.

Ако нашата кауза ви вдъхновява и искате да сте част от хората, които ще подобрят храненето на децата в България, изпратете ни писмо на e-поща [email protected] и ни разкажете повече за вас – откъде сте, с какво се занимавате, какво ви мотивира да сте част от фондация “За храната”. Член на нашия екип ще се свърже с вас и ще обсъдите къде, как и с какво бихте могли да допринесете за здравословното и балансирано хранене на децата ни.

Очакваме ви!