Промяната е “За храната”

Промяната За храната Гласувайте

МИСИЯТА НА ФОНДАЦИЯ „ЗА ХРАНАТА” Е ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

Мечтаем децата вкъщи, в детската градина, в училище и в ресторанта да получават пълноценна и качествена храна. За да постигнем целта си, ни помагат доброволци, експерти и лекари в цялата страна.

Промяната За храната

ПРОБЛЕМЪТ Е:

Нездравословно, небалансирано и непълноценно хранене на децата в България.

ЗАЩО?

Според статистиката:

 1. България е на 5-то място по затлъстели деца в Европа според СЗО
 2. Средно 30% от децата в страната са с наднормено тегло
 3. Прогнозата е, че до 2025 г. 253 000 ученици в България ще са с наднормено тегло или затлъстяване!
 4. 10 000 от тях са с преддиабетно или в диабетно състояние!

Причините са липса на:

 • Държавна политика за системно обучение по здравословно хранене на децата в детските заведения и училищата
 • Практическа информация и помощни материали за учители
 • Адекватно финансиране от Държавата, осигуряващо предоставяне на регулярна информация по здравословно хранене и помощни материали за родителите и цялото общество
 • Недостатъчно информирани и ангажирани родители и други членове на семейството
 • Ефективен контрол върху храненето в училищата и детските заведения, включително безплатните закуски за ученици от първи до четвърти клас
 • Адекватни ефективни мерки за решаване на установените проблеми в организираното хранене на децата
 • Комуникация и координация между отделните институции и неправителствени организации

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА!

През месец юли 2018 г. фондация “За храната” предложи проект в юбилейното пето издание на Промяната. Бяхме селектирани сред почти 140 социални предприемачи от цялата страна. След два месеца обучения, екипът ни разработи цялостна програма за промяна в областта на детското хранене, която да има дълготраен ефект.

ПРОМЯНАТА ПРЕЗ 2019 година ЩЕ ПОСТИГНЕМ чрез:

 1. Дигитален ресурсен център (БЕЗПЛАТНА онлайн платформа за всички родители, деца и учители)
  1. ресурси за насърчаване на здравословното и балансираното хранене
  2. практическа помощ и информация за родители, учители и деца
  3. адаптирани и лесно приложими практики/материали/игри за повишаване на информираността
 2. Клуб “За храната” (дигитална мрежа) на заведения за хранене, ферми и детски клубове, в които се предлагат здравословни детски менюта, утвърдени от водещи експерти.
 3. Годишна кампания “Ден на революцията в храненето” – през месец май 2019 година отново ще организираме празника на здравословната храна, когато хиляди деца ще готвят заедно по време на кулинарни работилнички в цялата страна, ще се забавляват и ще научат кои храни им дават здраве и сили.

Промяната е "За храната"

ПРОМЯНАТА ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО 65 000 деца

Това е населението на Велико Търново! Това са повече здрави деца, облекчена здравноосигурителна система и повишена работоспособност на населението.

ПРОМЯНАТА Е В ДОБРАТА ХРАНА

Гласувайте за нас в ПРОМЯНАТА тук: https://nova.bg/promyanata/za-hranata