ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО като проблем от световен мащаб. Препоръки на СЗО.

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО като проблем от световен мащаб. Препоръки на СЗО.
Сподели

затлъстяване

Ключови фактори

• От 1975 г. затлъстяването в световен мащаб се e утроило.
• През 2016 г. над 1,9 милиарда възрастни, навършили 18 години, са с наднормено тегло. От тях над 650 милиона са били със затлъстяване.
• 39% от хората на въраст над 18 години са с наднормено тегло през 2016 г., а 13% – със затлъстяване.
• Голяма част от населението на света живеe в държави, в които наднорменото тегло и затлъстяването убиват повече хора, отколкото е смъртонстта сред тези с ненаднормено тегло.
• 41 милиона деца под 5-годишна възраст са били с наднормено тегло или затлъстяване през 2016 г.
• Повече от 340 милиона деца и юноши на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло или затлъстяване през 2016 г.
• Превенцията е възможна!

 

Как се определят затлъстяването и наднорменото тегло

Наднорменото тегло и затлъстяването се определят като анормално или прекомерно натрупване на мазнини, което може да увреди здравето.
Индексът на телесна маса (BMI) е прост индекс на теглото към височината, който често се използва за класифициране на наднорменото тегло и затлъстяването при възрастни. Той се определя като теглото на човека в килограми се разделя на неговата височина в квадратни метри (кг / м2).

 

Деца и юноши между 5 и 19 години

• наднорменото тегло е тегло към височина над 2 стандартни отклонения над средните показатели на СЗО за растежа на децата; и
• затлъстяването е тегло към височина, по-голяма от 3 стандартни отклонения над средното ниво на стандартите за растеж на детските среди на СЗО.

Charts and tables: WHO growth reference for children aged between 5–19 years

 

Факти – наднормено тегло и затлъстяване

Ето и някой от последните данни на СЗО.

• През 2016 г. над 1,9 милиарда хора на възраст над 18 години са с наднормено тегло. От тях над 650 милиона са били със затлъстяване.
• През 2016 г. 39% от хората на възраст над 18 години (39% от мъжете и 40% от жените) са с наднормено тегло.
• Като цяло около 13% от пълнолетното население в света (11% от мъжете и 15% от жените) са били затлъстели през 2016 г.
• В световен мащаб затлъстяването почти се е утроило между 1975 г. и 2016 г.

През 2016 г. около 41 милиона деца на възраст над 5 години са с наднормено тегло или със затлъстяване. Ако преди проблемът е бил в страни с висок стандарт на живот, днес наднорменото тегло и затлъстяването се увеличават най-вече в страните с ниски и средни доходи, особено в градските райони. В Африка броят на децата над 5 години с наднормено тегло се е увеличил с близо 50% от 2000 г. насам. Почти половината от децата над 5 години, които са били с наднормено тегло или затлъстяване през 2016 г., живеят в Азия.

Над 340 милиона деца и юноши на възраст между 5 и 19 години са били с наднормено тегло или затлъстяване през 2016 г.
Ако през 1975 едва 4% от децата са били с наднормено тегло и затлъстяване на възраст между 5 и 19 години през 2016 г. статистиката сочи над 18%. Увеличението се наблюдава и при момчета, и момичета: през 2016 г. 18% от момичетата и 19 % от момчетата са с наднормено тегло.
Докато малко над 1% от децата и юношите на възраст между 5 и 19 години са били затлъстели през 1975 г., повече от 124 милиона деца и юноши (6% от момичетата и 8% от момчетата) са били затлъстели през 2016 г.

 

На какво се дължи проблемът затлъстяване и наднормено тегло?

Основната причина за затлъстяването и наднорменото тегло е енергийният дисбаланс между приеманите калории и изразходваните калории. В световен мащаб има:

• увеличен прием на енергийни храни с високо съдържание на мазнини; и
• много слаба физическа активност. Това се дължи на все по-заседналия начин на живот, на големия процент форми на работа, които не изискват движение, променения начин на придвижване и нарастващата урбанизация.

Промените в моделите на хранене и физическата активност често са резултат от промените в околната среда и обществото, свързани с развитието и липсата на подкрепящи политики в сектори като здравеопазване, селско стопанство, транспорт, градско планиране, околна среда, хранителна промишленост, дистрибуция, маркетинг и образование.

 

Какви са последствията от наднорменото тегло и затлъстяването?

Повишеният BMI е основен рисков фактор за незаразни болести като:

• сърдечно-съдови заболявания (главно сърдечни заболявания и инсулт), които са сред водещи по смъртност през 2012 г .;
• диабет;
• мускулно-ставни нарушения (особено остеоартрит – дегенеративно заболяване на ставите);
• някои видове рак (включително на ендометриума, гърдата, яйчниците, простатата, черния дроб, жлъчния мехур, бъбреците и дебелото черво).

Рискът от тези незаразни заболявания се увеличава с увеличението на BMI.

Затлъстяването в детска възраст се свързва с по-голяма вероятност от затлъстяване, преждевременна смърт и инвалидност в зряла възраст. Но в допълнение към увеличените бъдещи рискове, затлъстелите деца изпитват затруднения при дишане, повишен риск от фрактури, хипертония, ранни маркери на сърдечно-съдови заболявания, инсулинова резистентност и психологически проблеми.

 

Как проблемът със затлъстяването и наднорменото тегло може да бъде решeн?

Наднорменото тегло и затлъстяването, както и свързаните с тях незаразни заболявания, са до голяма степен предотвратими. Подкрепящата среда и общностите са от основно значение за оформянето на избора на хората, най-резултатен от които би бил консумирането на по-здравословни храни и редовната физическа активност.

На индивидуално ниво хората могат:

• да ограничават приема на енергия от общите мазнини и захари;
• да увеличат консумацията на плодове и зеленчуци, както и бобови растения, пълнозърнести храни и ядки; и
• да имат редовна физическа активност (60 минути на ден за деца и 150 минути през седмицата за възрастни).

Личната отговорност може да има пълен ефект само там, където хората имат достъп до здравословен начин на живот. Поради това на обществено равнище е важно да се подкрепят лицата, които спазват горепосочените препоръки чрез устойчиво прилагане на основани на факти и данни от населението политики, които правят редовната физическа активност и по-здравословения хранителен избор достъпен дори и за най-застрашените групи. Пример за подобна политика е данъкът върху напитките с добавена захар.

Хранителната индустрия може да играе значителна роля в насърчаването на здравословното хранене чрез:

• намаляване на съдържанието на мазнини, захар и сол в преработените храни;
• гарантиране на наличието на здравословен и питателен избор за всички потребители;
• ограничаване на маркетинга на храни с високо съдържание на захари, сол и мазнини, особено на тези, предназначени за деца и юноши;
• осигуряване на здравословен избор на храни и поддържане на редовни практики за физическа активност.

 

Какво препоръчва СЗО

През 2004 г. Световната здравна асамблея приема “Глобалната стратегия на СЗО относно хранителния режим, физическата активност и здравето”, в която се описват действията, които трябва да се предприемат, в подкрепа на здравословното хранене и редовната физическа активност. Стратегията призовава всички заинтересовани страни да предприемат действия на глобално, регионално и местно равнище за подобряване на хранителните режими и моделите на физическата активност на населението.

Политическата декларация от срещата на високо равнище на Общото събрание на ООН за предотвратяването и контрола на незаразните болести от септември 2011 г. признава, че хранителният режим и физическата активност са от решаващо значение. Политическата декларация се ангажира да доразвие прилагането на “Глобалната стратегия на СЗО относно хранителния режим, физическата активност и здравето”, включително, където е подходящо, чрез въвеждането на политики и действия, насочени към насърчаване на здравословното хранене и увеличаване на физическата активност при цялото население.

СЗО също така е разработила “Глобален план за действие за предотвратяване и контрол на незаразните болести 2013-2020”, който има за цел да изпълни ангажиментите на политическата декларация на ООН за незаразните болести, приета от държавните и правителствени ръководители през септември 2011 г. “Глобалният план за действие” ще допринесе за постигането на напредък по 9 глобални цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г., включително 25% намаляване на преждевременната смъртност от незаразни болести и стопиране на все повече нарастващия проблем със затлъстяването на нива от 2010 година.