Наредба 6 за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години

Наредба 6 за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години
Сподели

Становище на фондация “За храната” относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

От своето създаване през 2017 година фондация “За храната”  се бори за актуализиране на съществуващите рецептурници и наредби, свързани със здравословното хранене на децата в България. Не е тайна за никой, че менютата в детските градини включват много голям процент тестени закуски, които не осигуряват необходимото балансирано и пълноценно хранене. Същевременно на много места е позволено внасянето на  торти и други лакомства за рожден ден, които не отговарят на хранителните нужди на децата

Припомняме ви малко факти от историята на нашата “борба” във връзка с промяната на Рецептурника за детските градини:

🥕юли 2018 – излезе информация в медиите, че нов Рецептурник за детските градини влиза в сила от есента
🥕октомври 2018 – видяхме, че в детските градини нов Рецепутрник НЯМА и поискахме достъп до обществена информация от Министерство на Здравеопазването. В отговора (вижте тук), който получихме се казваше, че 

  • За да влезе в сила рецептурника всъщност трябва да се актуализира Наредба 6 за здравословно хранене на децата на възраст 3-7 години 
  • Всъщност рецептурника не е нормативен документ, а служи само като ръководство и следователно не е задължителен.
  • Има разработен рецептурник от експерти

🥕до март 2019 – ЧАКАХМЕ и се НАДЯВАХМЕ
🥕март 2019 в деня на Благовещение решихме да се “помолим” и изпратихме отново писмо – молба за актуализиране на въпросната наредба 6. Писмото вижте тук 
🥕април 2019 получихме отговор, в който отново се потвърди, че има изработен нов Рецептурник от експерти, но МЗ продължавало да разглежда и обсъжда Наредба 6, която като бъде обсъдена, трябва и да бъде обнародвана в Държавен вестник.

След много наши активни действия и неформални разговори с различни хора, които биха могли да окажат влияние върху работата на администрацията, най-накрая на 11 юни 2019 беше публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба 6 .

Фондация “За храната” направи допитване до своите последователи във Фейсбук и с помощта на експертите, които подпомагат дейността на фондация изработи Становище, което беше изпратено до отговорните лица в Министерство на здравеопазването.

Пълният текст на нашето предлжоение може да видите тук .

Ето част от тези предложение:

  1. Да се допълни чл. 9 от наредбата като се регламентира броят на предлагане на тестени закуски при 5-дневно 4-кратно хранене и целодневно седмично хранене, включително на тези с добавени захари.
  2. Да се допълни чл. 10 като се въведе изискване за качеството на плодовете и зеленчуците, които да бъдат първо или екстра качество
  3. Допълнително да се регламентира ограничаване на консервирани плодове с добавени захари (компоти, конфитюри, мармалади) като се посочи допустимият брой на предлагане
  4. Чл. 11, ал. 2 да се допълни чрез изискването млякото и млечните продукти да отговарят на стандартите на БДС.
  5. Да се измени ал. 2 на чл. 11, като отпадне думата „краве“. Желателно е да се допуска не само краве мляко и млечни продукти от краве мляко, но също козе и овче мляко и млечни продукти от тях.
  6. С цел спазване на изискванията на чл. 18, да се създаде нова алинея 3, с която внасянето на торти и други захарни изделия в детските градини и другите заведения, където се предлага организирано детско хранене от родители по повод празници на децата им да бъде ясно регламентирано или забранено
  7. Да се разшири набора на зърнени храни в препоръчителните среднодневни набори, включени в Приложение № 3, с елда и просо, съгласно член 9 на наредбата, да се добави лимец.