Рецептурник за детските градини 2018 – въпроси и отговори

Рецептурник за детските градини 2018 – въпроси и отговори
Сподели

Рецептурник за детските градини 2018. Въпроси и отговори.

В началото на месец октомври 2018 фондация „За храната“ подаде официално искане за достъп до обществена информация до Министерство на здравеопазването и Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), част от Министерство на здравеопазването (МЗ). Искаме да научим какво се случва с новия рецептурник за детските градини, за който толкова много говориха и медии, и различни експерти. Ето това са въпросите, които зададохме:

  1. Има ли утвърден и влязъл в сила рецептурник за хранене на деца на възраст от 3 до 7 години? Кои държавни органи са участвали в процедурата по изготвянето и одобрението на рецептурника?
  2. Кога се планира рецептурникът да бъде одобрен и от какво или от кого зависи това?
  3. Кога предвиждате рецептурникът да започне да се прилага реално в детските градини?
  4. Рецептурникът има ли задължителен нормативен характер и как се предвижда да се упражнява контрол по прилагането на новите препоръки за физиологични нужди на децата и прилагането на разнообразие в менютата и рецептите?
  5. Какви ще бъдат последиците от неприлагане на новите препоръки или последиците при отклонение от рецептурника?
  6. Има ли стартирала процедура по актуализиране рецептурника за училищата? Кои са държавните органи, участващи в процеса и какъв е статуса на процедурата?

Поискахме също да ни бъде предоставено копие на одобрения рецептурник.

И на нас, както и на вас, предполагаме, ще са ви интересни отговорите, които получихме. Изводите и заключенията всеки може да си направи сам. (Досега сме получили отговор на нашите запитвания само от НЦОЗА. Все още очакваме отговор от Министерство на здравеопазването).

Какво е рецептурник?

Това е сборник, който „служи като ръководство за осигуряване на здравословно хранене в детските заведения и подпомага действащото законодателство. Той представлява ръководство с конкретни практически указания и рецепти, съобразени с актуализирани физиологични норми за хранене, международни препоръки и национален опит и нормативната база за организираното хранене на децата в България.”

Кой го изработва?

Сборникът се изработва от експерти по хранене и диететика, технолози и специалисти, имащи отношение и компетентност по проблема.” В нашия случай – рецептурникът за детските градини, е разработен от НЦОЗА (агенция, която препоръчва и предлага, но не контролира изпълнението). Същата агенция решава на свои вътрешни заседания, до които нямат достъп външни експерти и не могат да бъдат чути различни гледни точки по прилагането му.

Има ли рецептурникът задължителен характер или е препоръка?

НЕ, той „не е нормативен документ“. Той е съобразен със съответните изисквания за здравословно хранене и е помощно средство, но не и задължителен. Той е препоръка. Всяко учебно заведение може да се съобразява и консултира с него, но не и да го възприема като задължителен.

Какво става след като той бъде одобрен от Министерство на здравеопазването?

Рецептурникът е утвърден от МЗ на 5.09.2018”. От отговора на нашия случай с рецептурника за детските градини, разбираме, че след като е приет и утвърден от МЗ, той ще бъде публикуван след приемане на Наредба 6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения

Кога ще се случи приемането на тази наредба и в какъв срок, за съжаление, не ни е посочено. Но като се има предвид, че издаването и обсъждането на този рецептурник тече вече втора година, едва ли ще се случи скоро.

А с рецептурника за училищата положението е съвсем неизвестно.

Все още не е стартирана процедура за актуализиране на рецептурника за училищата, защото първо трябва да се актуализира Наредба 37”. Както можем да се досетим от стратирането на процедурата до нейното завършване ще порастат доста деца.

И накрая да приемем, че имаме готови рецептурници, които не са нормативни документи, но са приети да подпомагат все още неактуализираните наредби, свързани със здравословното хранене.

Хранене на децата в детските градини и училища

Кой и има ли такъв орган, който да следи за неговото прилагане?

Контролът по прилагане на здравословно хранене и осигуряване на физиологичните потребности от енергия и хранителни вещества в съответствие с гореосочените наредби се осъществява от 28-те РЗИ в страната”.

Надяваме се, че с тази информация ви помогнахме да се ориентирате в плетеницата от наредби, държавни органи и инспекции, от които зависи здравословното и съобразено със съвременните тенденции хранене на нашите деца. Надяваме се, че ще си направите изводите колко актуален ще е препоръчителният сборник, тогава, когато излезе. Но се радваме, че сте разбрали, че това не е задължителен документ, той е препоръчителен, и съответните експерти и специалисти по хранене в училищата и детските градини, под контрола на РЗИ, биха могли и в момента да предложат по-балансирано меню с настоящия рецептурник. В тази статия описахме възможностите: „Как да подобрим менюто в детската градина и училище като спазим съществуващата нормативна уредба и рецептурници”.

Приложение:

отговор от НЦОЗА