Запознайте се с нашия Консултативен съвет

Запознайте се с нашия Консултативен съвет
Сподели

Защо? Как? Какво?

Представяне на Консултативен съвет

Отговорът на тези 3 въпроса често дава и съответните решения на даден проблем. Проблемът, заради който бе създадена фондация „За храната”,  се нарича нездравословно, непълноценно хранене и нездравословен начин на живот. Проблем, както глобален така и, за съжаление, много български. България се нарежда на челните места в много статистики, свързани с незаразни заболявания, които най-често се дължат именно на небалансираното и нездравословно хранене. Тези заболявания все по-често се проявяват още в детска възраст, което е много тревожен факт. Вероятността бъдещето поколение да бъде много по-болно, нетрудоспособно и да прекара живота си непълно-ценно няма как да остави обществото безразлично.

Какви цели си поставихме

Фондация „За храната” още със своето създаване и замисъл си е поставяла една единствена основна цел: да осигурява информиран избор на българското общество по темата здравословно и балансирано хранене. (Прочетете повече какво е определението на здравословно хранене на фондация “За храната” – тук)  Да подпомага и съдейства на всеки, който се интересува от нея с професионална и актуална информация; да търси, предлага и разпространява максимално добрите практики и решения; да обединява всички заинтересовани страни; да си партнира с всеки, който участва и работи по темата и така да допринесе за промяна на съвременното българско общество. За да се решат проблемите в храненето максимално адекватно е необходимо те да  бъдат разглеждани от всички възможни страни и аспекти – от медицински и юридически до чисто комуникационни. Поради тази причина екипът на фондацията, който се разширява с всеки изминал ден, се старае да привлече възможно най-добрите експерти в областта на храненето, хранителната индустрия, както и специалисти по комуникациите, които активно пропагандират и развиват темата.

Създадохме Консултативен съвет

През месец Октомври 2018 година бе създаден Консултативен съвет към фондация „За храната”, в който бяха привлечени утвърдени в България и чужбина специалисти в областта на диететиката, храненето и затлъстяването, лекари, които отдавна работят върху превенцията и познават много добре научните тенденции в областта. Привлякохме и специалисти, за които отдавна балансираното и здравословно хранене е станало част от комуникацията им с обществото. По един или друг начин всеки от тях отдавна пише и говори по темата в различни медии и чрез различни канали. Организира събития и/или работи пряко с деца.

Проф. д-р Стефка Петрова

Проф. Стефка Петрова, член на Консултативен съвет, Фондация "За храната"

Проф. д-р Стефка Петрова е специалист по Хранене и диететика, има и втора специалност по Токсикология. Специализирала е в САЩ, Англия, Италия, Германия и други страни. Ръководител е на националните проучвания на храненето и хранителния статус на населението в различна възраст. Проф. Петрова е главен изследовател в 12 международни проекта, участва в разработване на физиолгичните норми, националните препоръки за хранене,  наредбите на МЗ за здравословно хранене в детските заведения и училищата, основен автор е на Ръководствата за здравословно хранене и Сборници с рецепти за децата в различна възраст (0-3 години, 3-7 години, 7-18 години), одобрени от МЗ за внедряване на наредбите за организирано хранене на децата. В продължение на 20 години е била ръководител на направление Храни и хранене, била е заместник директор и директор на Националния център по обществено здраве. Проф. Петрова в продължение на 16 години е била Национален консултант на МЗ по „Хранене и диететика” и представител на България по хранителна политика в Европейското бюро на Световната здравна организация, 7 години член на Групата на Високо ниво по хранене към ЕК. Член е на редица национални и международни сдружения по хранене. Прочетете интервю с проф. Петрова: “Децата са здрави и се развиват добре, ако се хранят здравословно и са физически активни”

Доц. д-р Теодора Ханджиева – Дърленска, дм

доц. Ханджиева- Дърленска, член на Консултативен съвет, Фондация "За храната"
Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм завършва е медицина през 2015 г. Има две докторски степени в България (2009) и в Дания (2011) в областта на фармакологията и хранене и затлъстяване. През 2010 г. получава специалност по фармакология, а през 2015 г.
получава специалност по хранене и диететика. От 2016 г. е доцент в Катедрата по фармакология и токсикология в Медицински Факултет, Медицински Университет, София. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз (2013-2018), които са )проучвания за превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни. Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е лекар-изследовател в европейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Председател е на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Научните й интереси са в областта на превенцията и лечението на детското и възрастовото затлъстяване, метаболитните заболявания и фармакологията.
Прочетете статията на доц. Ханджиева – Дърленска
 “Затлъстяването засяга всеки от нас. Затлъстяването е здравен проблем.”

Д-р Цветелина Дучева


Д-р Цветелина Дучева завършва дентална медицина през 2002 г. във Факултет по дентална медицина към Медицински университет  в гр.София. Основни акценти в професионалната й кариера са ендодонтско (канално) лечение и детска дентална медицина. Има множество специализации по микроскопска микроинвазивна ендодонтия и лечение на деца под обща анестезия. Лектор е в училище за бременни и бъдещи родители, както и в различни форуми за детско здраве. Води курсове и обучения по детска стоматология в България и чужбина. Автор е на статии, свързани с кариеса на ранното детство и лечението на деца под медицински сън.

Д-р Мирослава Петрова – Досева

д-р Мирослава Досева, член на Консултативен съвет, Фондация "За храната"
Д-р Мирослава Петрова-Досева, лекар, специалност Обща медицина, специализант по Хранене и диететика. Както казва тя самата: „Обичам децата, както и храната. Затова избрах да участвам в борбата със затлъстяването в детската възраст, а именно като се включвам в различни проекти в тази област – Ден на революцията в храненето, кулинарни работилници, образователни програми и др. За мен е истинско щастие да работя като доброволец към Фондация “За Храната”, защото вярвам в Мисията на организацията – здрави деца и здраво бъдеща на България.”

 

Магдалена Пашова

Маги Пашова, член на Консултативен съвет, Фондация "За храната"
Магдалена Пашова е нутриционист от Canadian School of Natural Nutrition, блогър и автор на книгите „По-здрави бебета“ и „В кухнята на модерната жена“. Мисията  й е да вдъхнови повече български семейства да оценят предимствата на разнообразната и пълноценна домашно приготвена храна, както и да се убедят, че приготвянето и далеч не е толкова трудно и времеемко. Ко-създател е на онлайн програмата „Не на диастазата“ за влизане във форма след раждане и на програмата      [email protected] за повече движение и пълноценно хранене на хора, работещи в офис.

Елена Петрелийска

Елена Петрелийска, член на Консултативен съвет, Фондация "За храната"
Елена Петрелийска – кулинарен експерт и нутриционист, завършва нутриционистика към „Оксфорд”, водещ в тв предаване, финалист в „Мастър шеф”. От години нейното призвание, работа и хоби са свързани пряко със здравословното хранене. Разработва и участва в различни кампании за балансирано хранене в училища, в ресторанта, където работи, води лекции и курсове в кулинарни училища. Както казва самата тя за себе си: „Никога не съм имала претенции да ме наричат готвач или шеф. Аз не съм. Аз се интересувам по друг начин от храната, а именно как да лекувам с нейна помощ”.